Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Zeitschrift | Autoren

103858

Kazimierz Bartoszyński

Powieść w świecie literackości

1991

Kazimierz Bartoszyński

Warszawa, Instytut Badań Literackich

The ontology of objects in Ingarden's aesthetics

1989

Kazimierz Bartoszyński

in: Man within his life-world, Dordrecht : Springer

Open Access Link

Teoria i interpretacja

1985

Kazimierz Bartoszyński

Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Opowiadanie a deixis i presupozycja

1982

Kazimierz Bartoszyński

in: Studia o narracji, Wrocław : Ossolineum

Zagadnienie komunikacji literackiej w utworach narracyjnych

1971

Kazimierz Bartoszyński

in: Problemy socjologii literatury, Wrocław : Ossolineum