Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch

125282

Fenomenologické spisy II

Co je existence: publikované texty z let 1965-1977

Jan Patočka

herausgegeben vonPavel Kouba(Charles University)Ondřej Švec

Abstrakt

Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty, které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledem k tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiem a vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohoto svazku až z roku 1965. Svazek tedy obsahuje pozdní autorovu fenomenologickou tvorbu a představuje ústřední část celých Sebraných spisů.

Details | Inhaltsverzeichnis

Publication details

Publisher: Oikoymené

Ort: Praha

Year: 2009

Seiten: 670

Series: Sebrané spisy Jana Patočky

Series volume: 7

ISBN (hardback): 9788072984206

ISBN (paperback): 9788070073322

Referenz:

Patočka Jan (2009) Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977, ed. Kouba Pavel; Švec Ondřej. Praha, Oikoymené.