Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch

194806

Aristoteles

jeho předchůdci a dědicové

Jan Patočka

Abstrakt

Další svazek Sebraných spisů bude obsahovat úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví Aristotela do souvislosti vývoje pojmu pohybu od presokratiků až po vznik moderní vědy, kdy je Aristotelés vystřídán Galileem. Přitom se snaží korigovat jednostrannost vžitých představ o Aristotelovi a ukazuje, že je možno jej pochopit a vyložit pouze jako myslitele v ustavičném, vývoji, který problémy klade, rozvíjí, ale neuzavírá. Svazek bude rovněž obsahovat materiály z pozůstalosti, které se k tématu vztahují.

Publication details

Publisher: Oikoymené

Ort: Praha

Year: 2018

Seiten: 629

Series: Sebrané spisy Jana Patočky

Series volume: 20

ISBN (hardback): 978-80-7298-523-4

Referenz:

Patočka Jan (2018) Aristoteles: jeho předchůdci a dědicové. Praha, Oikoymené.