Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Repository | Serials | Series

Publisher

Ossolineum

Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej

Bände

229775

Vol. 9

Studia z teorii i historii poezji

Michał Głowiński (ed)

1967

229905

Vol. 10

Prace z poetyki

Mayenowa Maria Renata; Sławiński Janusz (ed)

1968

229883

Vol. 59

Studia o narracji

Błonski Jan (ed)

1982