Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch | Kapitel

141289

Problém pravdy z hlediska negativního platonismu

Jan Patočka

pp. 447-480

Publication details

Published in:

Patočka Jan (1996) Péče o duši I: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, ed. Chvatík Ivan; Kouba Pavel. Praha, Oikoymené.

Seiten: 447-480

Referenz:

Patočka Jan (1996) „Problém pravdy z hlediska negativního platonismu“, In: J. Patočka, Péče o duši I, Praha, Oikoymené, 447–480.