Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch | Kapitel

200289

Původ a smysl myšlenky nesmrtelnosti u Platóna

Jan Patočka

pp. 370-382

Publication details

Published in:

Patočka Jan (1999) Péče o duši II, ed. Chvatík Ivan; Kouba Pavel. Praha, Oikoymené.

Seiten: 370-382

Referenz:

Patočka Jan (1999) „Původ a smysl myšlenky nesmrtelnosti u Platóna“, In: J. Patočka, Péče o duši II, Praha, Oikoymené, 370–382.