Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch | Kapitel

205664

Poetycki model świata a problemy przekładu artystycznego

Stanisław Barańczak

pp. 207-226

Publication details

Published in:

Balcerzan Edward (1984) Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Wrocław, Ossolineum.

Seiten: 207-226

Referenz:

Barańczak Stanisław (1984) „Poetycki model świata a problemy przekładu artystycznego“, In: Balcerzan (ed.), Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wrocław, Ossolineum, 207–226.