Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Zeitschrift | Autoren

110401

Bogusława Latawiec-Balcerzan.

Edward Balcerzan

Interview with Edward Balcerzan

2022

Ewa RajewskaEdward Balcerzan

Acta Structuralica Special issue 4/1

Open Access

Translation as creation

2020

Edward Balcerzan

in: Literature from literature, Genève-Lausanne : sdvig press

Literariness

2016

Edward Balcerzan

Bern, Peter Lang

Literackość

2013

Edward Balcerzan

Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pochwała poezji

2013

Edward Balcerzan

Mikołów, Instytut Mikołowski

Zmiana, czyli kontynuacja

2013

Edward Balcerzan

Literatura na Świecie 1-2

Tłumaczenie jako "wojna światów"

2011

Edward Balcerzan

Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Wiersze niewszystkie

2009

Edward Balcerzan

Mikołów, Instytut Mikołowski

O "wczesnym" Barańczaku autobiograficznie

2008

Edward Balcerzan

Topos Dwumiesięcznik Literacki 1-2

Wstęp do pierwszego wydania

2007

Edward Balcerzan

in: Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005), Poznań : Wydawnictwo Poznańskie

Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005)

2007

herausgegeben vonEdward BalcerzanEwa Rajewska

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie

Ojczyzna wobec obczyzny

1992

Edward Balcerzan

in: Między Polską a światem, Warszawa : Krąg

Wstęp

1989

Edward Balcerzan

in: Sytuacje liryczne, Wrocław : Ossolineum

Sytuacje liryczne

1989

Julian Przybos

Wrocław, Ossolineum

Poezja polska w latach 1939-1965

1988

Edward Balcerzan

Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Przekład jako cytat

1985

Edward Balcerzan

in: Miejsca wspólne, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsca wspólne

1985

herausgegeben vonEdward BalcerzanSeveryna Wysłouch

Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Kręgi wtajemniczenia

1982

Edward Balcerzan

Kraków, Wydawnictwo Literackie

Die Poetik der künstlerischen Übersetzung

1980

Edward Balcerzan

in: Vergleichende Literaturforschung in sozialistischen Ländern 1963-1979, Stuttgart : Metzler

Wstęp

1977

Edward Balcerzan

in: Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-1974), Poznań : Wydawnictwo Poznańskie

Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-1974)

1977

herausgegeben vonEdward Balcerzan

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie

Norwid wielojęzyczny

1973

Edward Balcerzan

in: Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

Przez znaki

1972

Edward Balcerzan

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie

Perspektywy "poetyki odbioru"

1971

Edward Balcerzan

in: Problemy socjologii literatury, Wrocław : Ossolineum

La traduction, art d'interpréter

1970

Edward Balcerzan

in: The nature of translation, The Hague : Mouton

Poezja polska w latach 1918-1939

1966

Edward Balcerzan

Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne