Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Zeitschrift | Autoren

152937

Michał Głowiński

Totalitarian speech

2014

Michał Głowiński

Frankfurt am Main, Peter Lang

Kręgi obcości

2010

Michał Głowiński

Kraków, Wydawnictwo Literackie

Česká setkání

2006

Michał Głowiński

Česká literatura 54/2-3

Narratologia

2001

Michał Głowiński

Teksty Drugie 70/5

Rolf Fieguth – kilka słów pochwalnych

2001

Michał Głowiński

in: Polonica. Rossica. Cyclica, Moskva : Dom intellektual'noj knigi

Roman Jakobson v Pol'še

1999

Michał Głowiński

in: Roman Jakobson, Moskva : RGGU

Cham, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna

1992

Michał Głowiński

in: "Lalka" i inne, Warszawa : Instytut Badań Literackich

Poetyka i okolice

1992

Michał Głowiński

Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

"Lalka" i inne

1992

herausgegeben vonJózef BachórzMichał Głowiński

Warszawa, Instytut Badań Literackich

Wielka parataksa

1991

Michał Głowiński

Pamiętnik literacki 82/4

Ciemne alegorie Norwida

1984

Michał Głowiński

Pamiętnik literacki 75/3

Gorzkie kalambury

1984

Michał Głowiński

Studia Norwidiana 2

Próba opisu tekstu krytycznego

1984

Michał Głowiński

in: Badania nad krytyką literacką II, Wrocław : Ossolineum

Komunikacja literacka jako sfera napięć

1977

Michał Głowiński

in: Problemy odbioru i odbiorcy, Wrocław : Ossolineum

Style odbioru

1977

Michał Głowiński

Kraków, Wydawnictwo Literackie

Der virtuelle Empfänger in der Struktur des poetischen Werks

1975

Michał Głowiński

in: Literarische Kommunikation, Kronberg : Scriptor

Gry powieściowe

1973

Michał Głowiński

Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Wokół Powieści Norwida

1973

Michał Głowiński

in: Gry powieściowe, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Norwida wiersze-przypowieści

1973

Michał Głowiński

in: Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

Witkacy jako pantagruelista

1972

Michał Głowiński

in: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Wrocław : Ossolineum

Norwidowska druga osoba

1971

Michał Głowiński

Roczniki Humanistyczne 19/1

Gatunek literacki i problem poetyki historycznej

1969

Michał Głowiński

in: Powieść młodopolska, Wrocław : Ossolineum

Porządek, chaos, znaczenie

1968

Michał Głowiński

Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy

Powieść i autorytety

1968

Michał Głowiński

in: Porządek, chaos, znaczenie, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego

1967

Michał Głowiński

in: Studia z teorii i historii poezji, Wrocław : Ossolineum

Studia z teorii i historii poezji

1967

herausgegeben vonMichał Głowiński

Wrocław, Ossolineum

Grupa literacka a model poezji

1965

Michał Głowiński

in: Z problemów literatury polskiej XX wieku 2, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Z problemów literatury polskiej XX wieku 2

1965

herausgegeben vonMichał Głowiński

Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe