Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch | Kapitel

229776

Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego

Michał Głowiński

pp. 7-32

Publication details

Published in:

Głowiński Michał (1967) Studia z teorii i historii poezji: Seria I. Wrocław, Ossolineum.

Seiten: 7-32

Referenz:

Głowiński Michał (1967) „Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego“, In: M. Głowiński (ed.), Studia z teorii i historii poezji, Wrocław, Ossolineum, 7–32.