Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch | Kapitel

195657

Přítomný stav bádání o Komenském

Jan Patočka

Translated by Ivo Tretera

pp. 7-63

Publication details

Published in:

Patočka Jan (1998) Komeniologické studie II. Praha, Oikoymené.

Seiten: 7-63

Referenz:

Patočka Jan (1998) „Přítomný stav bádání o Komenském“, In: J. Patočka, Komeniologické studie II, Praha, Oikoymené, 7–63.