Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Series | Buch | Kapitel

196632

Utopie a soustava lidských cílů u Komenského

Jan Patočka

Translated by Věra Schifferová

pp. 271-282

Publication details

Published in:

Patočka Jan (1998) Komeniologické studie II. Praha, Oikoymené.

Seiten: 271-282

Referenz:

Patočka Jan (1998) „Utopie a soustava lidských cílů u Komenského“, In: J. Patočka, Komeniologické studie II, Praha, Oikoymené, 271–282.